Grenzenloos
Reizen & Emigreren
VanDorp Educatief
NT2 & Inburgering
Village
Fictie & Non-Fictie
 
   Nieuws

   Alle uitgaven

   Verwacht

   Over VanDorp Uitgevers

   Contact

   Boekhandel
Nederlands nu!
Basiscursus Nederlands voor middelhoog opgeleiden

Fros van der Maden


   

ISBN: 9789461851352


Deze week gratis Het Grote Puzzel- en Doeboek voor Anderstaligen bij elke bestelling van Nederlands nu!

Nederlands nu! is een zelfstudie taalmethode voor absolute beginners.

Deze taalcursus leidt op tot niveau A2 en is geschikt voor middelhoog opgeleiden.
In elke les wordt het vliegwiel van de taal verder aangedreven: de anderstalige oefent in onderlinge samenhang met lees- en schrijfvaardigheid en luister- en spreekvaardigheid. In context krijgt de taalleerder een grote woordenschat aangereikt. Door veelvuldige herhaling van de woordenschat zal de hij of zij al gauw overgaan tot het gebruik ervan. De taalverwerving wordt op speelse en samenhangende wijze gestimuleerd en de basisgrammatica wordt stap voor stap aangeboden in gevarieerde en terugkerende oefenvormen.

Elke les sluit af met een toets. Scoort de leerder voldoende dan kan hij verder met de volgende les. Is dat niet het geval dan moet hij de les herhalen.

Download hier de eerste drie hoofdstukken van het boek als pdf, samen met de bijbehorende geluidsbestanden.

Let op: De nieuwste druk van februari 2016 is te gebruiken in combinatie met de vorige drukken.

Let op: er is speciaal aanvullend materiaal voor taalcoaches die werken met Nederlands nu! beschikbaar onder de titel Ik leer je Nederlands!Bekijk de preview van het boek:


copyright © 2017 - VanDorp Uitgevers