Grenzenloos
Reizen & Emigreren
VanDorp Educatief
NT2 & Inburgering
Village
Fictie & Non-Fictie


  Home > VanDorp Educatief > TOTAAL 2

TOTAAL 2
Vervolgcursus Nederlands voor anderstaligen

Drs. Anneke van den Broek


   

ISBN: 9789080545366


Totaal 2 is met name bedoeld voor middelbaar en hoger opgeleide anderstaligen. De methode is inzetbaar in individuele en in groepscursussen, binnen en buiten het Nederlandse taalgebied. Het boek bevat veel materiaal dat zelfwerkzaamheid mogelijk maakt en bevordert: vocabulaire lijsten, lijst onregelmatige en sterke werkwoorden, lijst met combinaties met preposities, lijst met grammaticale termen, grote hoeveelheid luister- en oefenmateriaal, sleutel van alle luister- en huiswerkoefeningen.

Niveau: De methode is geschikt voor cursisten die hun basiscursus Nederlands afgerond hebben met het niveau A1+/A2-. Totaal brengt de cursisten tot een taalbeheersingsniveau dat hen in staat stelt te communiceren in alle voorkomende dagelijkse taalgebruikssituaties.

In termen van het Europees Referentiekader is het mogelijk om aan het einde van deze vervolgcursus het niveau A2+/B1, te bereiken.

Kenmerken:

  • heldere en gestructureerde opbouw
  • duidelijke en overzichtelijke hoofdstukpagina waarin thema en functies worden geïntroduceerd
  • actuele thema afgestemd op interesses en behoeften van de cursist
  • veel aandacht voor structuren
  • veel aandacht voor spreek-, luister- en schrijfvaardigheid
  • een schat aan oefenmateriaal
  • schematische overzichten van de grammatica
  • alfabetische woordenlijst per les op cd-rom

- Download hier alle audiobestanden van TOTAAL 1

- Download hier de docentenhandleiding van TOTAAL 2

Recensie NBD Biblion (Bibliotheken):

Een vervolgcursus voor wie al over een goede basiskennis van het Nederlands beschikt. Er wordt evenals in Totaal heel gestructureerd gewerkt aan verdieping en uitbreiding. De tien hoofdstukken zijn gelijk wat opbouw betreft. Uitgangspunt is een introductietekst van een Nederlands gegeven. De begrippen/woorden komen in meer oefeningen terug. Er is evenwicht tussen schriftelijk en mondeling werk. Naast de woordenschatuitbreiding is er ruimte voor huiswerk en grammatica. De bijbehorende cd-rom is duidelijk ingesproken en zowel in de les als thuis goed te gebruiken. Ondersteuning en herhaling zijn onmisbaar om het taaleigene onder de knie te krijgen. Achter in het boek enkele zinvolle aanvullingen: sterke werkwoorden, grammaticale begrippen en antwoorden. De goede opbouw van de lessen geeft overzicht en rust, terwijl er toch wel variatie is aan te brengen, passend bij de groep. Eigentijdse onderwerpen, herkenbaar in de praktijk. Prettige lay-out, kaders en kleurgebruik waar nodig, duidelijke relevante kleurenfotos.

TOTAAL 2 is een uitgave van Efficace waarvan uitgeverij VanDorp Educatief de distributie voor de boekhandel verzorgt


Copyright © 2023 - VanDorp Uitgevers